open dialog

        

open dialogExactSeek: Relevant Web Search

   International Public välgörenhetsorganisationen
Kommittén"Öppna internationella dialogen"
 
07.06.2017 .
Vi kan förändrar liv i värld genom att bekämpa fattigdomens orsaker.


Skänk en gåva direktKOID
 


 

 

För Medlemmar

Vi har vetenskapliga studier, Vi har volontärer utplacerade i världen, och Våra partnerorganisationer är en ovärderlig del av detta arbete, då de är vår enda källa till den lokala kunskap och information som behövs för att bestämma hur förändringsarbetet ska se ut. Genom att analysera den lokala kunskap vi får från våra volontärer och breda relationer partnerorganisationer genom en regional lins, tror vi att civilsamhället i alla våra verksamhetsländer kommer att gynnas och växa sig ännu starkare.:

 • Juni
  07

  Bli Kommittén"Öppna internationella dialogen"partner

  Medgivande,Namn, Adress, Postnummer, Postort, E-postadress , Bankkonto som pengarna ska dras ifrån, Kontohavarens betaltjänsteleverantör, Kontonummer, inklusive clearingnummer,Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) , Om du redan är givare och har ditt givarnummer tillgängligt får du gärna ange det här nedanför, Betalar-/kundnummer, Månatligt belopp, Valt annat belopp - fyll i det här

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • De flesta utvecklingsländer är resursfördelningen ojämn, befolkningen mycket ung, fattigdomen utbredd, och hiv-prevalensen är bland de högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar.

  Kommittén"Öppna internationella dialogen" arbetar huvudsakligen inom tre temaområden:

  1- Humanitärt bistånd :
  Epidemiska sjukdomar, och även nya och rättigheter (SRHR)
  Naturresurser, mat och handel
  Arbets- och levnadsvillkor och Skydd av mänskliga rättigheter
  2- Kulturutbyte
  3- Stödja barns utbildnings- och utvecklingsprojekt

  Alla våra partnerorganisationer arbetar på något sätt inom dessa temaområden, och tillsammans försöker vi uppnå en rättvis värld.

 • Juni
  07

  Aktivistfondene

  år 2018 Vi skulle vilja öppna aktivistfonden finns till för att stödja engagemang och aktivism på lokal nivå. du kan ansöka om pengar . Vår ambition är också att bättre synliggöra de aktiviteter som genomförs på bland annat hemsidan. Har du frågor kontakta : medlem@open-dialog.net.

  Har du som medlem en idé du vill genomföra? Läs aktivistfondens riktlinjer och fyll i ansökningsformuläret.

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • I Stockholm 2017
 • Juni
  07

  Var med och utveckla medlemsdemokratin

  Under byggfasen av Kommittén"Öppna internationella dialogen, Vi målade en plan för "permanent grönsaksträd" på att ekonomiskt säkra organisationen. Nu är vi glada att vara i startgroparna för att fördjupa medlemsdemokrati, engagemang och aktivism. Rötterna till en rättvis värld. Var med och bygg vår organisation framåt – kontakta styrelsens organisationsutvecklingsgrupp som träffas (möts även digitalt på distans) cirka 2 timmar i månaden. Gruppen har som syfte att bevaka medlemmarnas intressen och arbeta strategiskt för att stärka medlemsorganisationen och den demokratiska utvecklingen av Kommittén"Öppna internationella dialogen. Gruppen är öppen för alla Kommittén"Öppna internationella dialogen medlemmar intresserade av organisationsutveckling. Intresserad? Kontakta Erika Charpentier i styrelsen på: luse.charpentier@open-dialog.net.

   Vi behöver dig!.

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • Juni
  07

  MEDLEMSAVGIFTER 2018

  Hej, nu gör vi det enklare att stödja arbetet för en rättvis värld! Vilket medlemskap passar dig bäst? Fullt medlemskap 240 kronor - Läs mer! Hushållsmedlemskap 300 kronor - Läs mer! Ungdoms- och arbetslöshetsmedlemskap 20 kronor - Läs mer.

   Vi behöver dig!.

  dag och datum 07.06 | 01:00pm