open dialog

        

open dialogExactSeek: Relevant Web Search

   International Public välgörenhetsorganisationen
Kommittén"Öppna internationella dialogen"
 
07.06.2017 .
Vi är en demokratisk organisation.


Vår historia?KÖID
 


 

 

OM ORGANISATIONEN

Kommittén"Öppna internationella dialogen" — Internationella välgörenhetsorganisationen för bistånd till flyktingar och invandrare.

Stiftande medlemma :

Olga Vladislavovna Nikolayenko
Stellan Backlund
Muez Abu Al- jadel

 • Juni
  07

  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  vi är en solidariitetsorganisation.

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • Juni
  o7

  VISION

  verka för bredast möjliga stöd åt det människa rätt

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • Juni
  07

  IDEOLOGISK GRUND

  bygger på principen om alla människors lika värde och allas rätt att kunna påveka sina liv.

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • Juni
  07

  ÄNDAMÅL

  Föreningen har som ändamål att bedriva ideell

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • Juni
  07

  FÖRENINGENS MEDLEMMAR

  Medlem är enskild person eller medlemsorganisation

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • Juni
  07

  VALBEREDNINGEN

  Valberedningen består av tre ledamöter

  dag och datum 07.06 | 01:00pm