open dialog

        
ExactSeek: Relevant Web Search
International Public välgörenhetsorganisationen
Kommittén"Öppna internationella dialogen"
 
07.06.2017 Den mätta dagen.
Dagens historia födelsedag Vår organisation och vår stjärna Olga Nikolaenko

KOID
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Vi kan förändrar liv i värld genom att bekämpa fattigdomens orsaker.

STADGAR FÖR

Kommitten Öppen internationell dialog
Bildad 07/06/2017

 

 

1 § OM KOMMITTEN ”ÖPPEN INTERNATIONELL DIALOG”

 

1.1.  organisationens namn är  Kommitten ”Öppen internationell dialog”.

1.2.  Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en ideell , och demokratisk organisation, både inhemsk nationell  och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Målet med allt detta, Bidrag till alla i utvecklingen av den mänskliga civilisationen, en historisk väg kommer aldrig sluta så länge som det finns en mänsklig ras i en värld..

1.3. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en solidariitetsorganisation.

 1.4. organisationens   år partipolitiskt och religiöstion obunden.

 1.5. organisationens  har sitt säte i Stockholm , Mosckova  En strategisk plan i andra huvudstäder.

 

2 §  VISION

      2.1.   Kommitten ”Öppen internationell dialog” vision är en rättvis värld

                  - Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna..

                  - Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna.

                  - verka för bredast möjliga stöd åt det människa rätt till allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Kommitten ”Öppen internationell dialog”. verka för att stater Och skyddar  människor alla  områden på  Beväpnad konflikt  , i  fjärr   och Människor som påverkas av vår civilisations natur.

        2.2. Ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN.

                  – stadgans mål och principers. verka för att  bygga en generation på I vår tid och Kan anpassa sig till olika kulturer, Som ett led i kampen mot terrorism.

                  - verka för de  flyktingarnas rätt att återvända och få kompensation i enlighet med FN:s resolution.

                - Verkar genom information, kommunikation, opinionsbidning, insaling och globalt samarbete.

                - verka för att Utvecklingsländer apartheidpolitik upphör och att alla medborgare  garanteras fulla medborgerliga  och demokratiska fri- och rättigheter.

                - verka för att stater myndigheter, institutioner och organisationer trots Förekomsten av privatlivet för kulturella motsättningar respekterar och arbetar för fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter.

                -medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det Mänskliga samhällen samhället bland annat genom.  olika former av samarbeten med det civila samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling.

              -sprida kunskap om Olika kulturer och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur.

Föreningen har som ändamål att  bedriva ideell verksamhet i form av Som följer:

Humanitärt bistånd , Elektronisk tidning , Centrum för vetenskapliga studier och Rehabiliteringscentrum för fördrivna barn.

3  §      IDEOLOGISK GRUND

3.1.           Kommitten ”Öppen internationell dialog” bygger på principen  om alla människors lika värde och allas rätt att kunna påveka sina liv.

3.2.         Kommitten ”Öppen internationell dialog” versamhet utgår från en solidarisk samhällssyn.

3.3.         Kommitten ”Öppen internationell dialog” infågasätter den rådande ojämna resurdelningen och maktförhållanden i världen.

 

 

 


annons

 


Olika sätt att visa ditt stöd för vårt arbete
 
 

 


 
 
Адрис
Squas Design, Inc.
Соллентуна /Стокгольм /Швеция
номер тел (+46) 76 409 16 89 , (+7963) 686-3503
Email
an-mo94@mail.ru